by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial The Cole Sideboard (3dMax+Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference 01:36
2. Modeling & Unwrap 05:27
3. Lighting 01:20:20
4. Material 01:27:24
Thời lượng 01:36:35
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận