by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Rocking Chair (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference 01:27​
2. Modeling & Unwrap 21:54
3. Lighting 01:47:30​
4. Material 01:51:59
Thời lượng 00:31:06
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận