by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Sofa Mariott 03 (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference ​01:20
2. Modeling 13:22
3. Unwrap 01:34:42
4. Lighting​ 01:53:26​
5. Material 01:59:23
Thời lượng 02:18:48
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận