by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Bình Phong Indochine (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Photoshop ​01:20
2 & 3. Modeling & Unwrap ​07:44
4 Lighting ​30:54
5. Material 34:47
Thời lượng 53:46
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận