by Nguyễn Minh Khoa

Timelapse | Tutorial Modeling Seagrass Lamp (3dMax+Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference 00:01:00
2. Modeling & Unwrap 00:02:40
3. Lighting 00:19:50
4. Material 00:28:15
Thời lượng 00:31:06
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận