by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Jeanneret Kangaroo Chair (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference 01:24
2. Modeling 05:05
3. Unwrap 43:18
4. Lighting​ 54:48
5. Material 01:02:26
Thời lượng 01:06:53
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận