by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Rattan Lamp (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Modul 01:14
2. Modeling 34:48
3. Lighting​ 01:08:55
4. Material 01:13:02
Thời lượng 01:21:35
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận