by Nguyễn Minh Khoa

Timelapse | Quy Trình Tạo Ra Một Model

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference 00:00:36
2. Modeling 00:01:09
3. Unwrap 00:03:35
4. Lighting 00:03:51
5. Material 04:04
6. Xuất file 04:30
Thời lượng 00:05:34
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận