by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Bench (3D Max + Marvelous + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference ​01:14
2. Modeling 04:53
3. Unwrap 51:27
4. Lighting​ 01:06:26
5. Material 01:14:02
Thời lượng 01:32:12
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận