by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Tortola Lantern (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference ​01:14
2. Modeling & 3. Unwrap 11:11
4. Lighting​ 02:06:17
5. Material 02:12:08
Thời lượng 02:20:14
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận