COURSE

KHOÁ HỌC ĐANG KHUYỄN MÃI 9.09%

Phương Pháp Dựng Hình

BY Nguyễn Minh Khoa

_ Dự kiến khai giảng: 16 / 7 _ Sử dụng phần mền 3D Max & Marvelous _ Giáo trình…
KHOÁ HỌC ĐANG KHUYỄN MÃI 28.57%

Unwrap Furniture

BY Nguyễn Minh Khoa

Khóa học chuyên đề Unwrap Furniture Sử dụng plugin Unwrap Pro & plugin UV Tool

Phương Pháp Dựng Hình

ONLINE (Zoom Meeting)

5.500.000vnđ 5.000.000vnđ

Unwrap Furniture

Học qua Video (Video)

700.000vnđ 500.000vnđ

3D MODEL

Bộ Sưu tập
Modul Đan Mây Tre

Rattan Chair 3

Modelby NguyenMinhKhoa

Jeanneret Bench

Modelby NguyenMinhKhoa

Jeanneret Kangaroo Chair

Modelby NguyenMinhKhoa

Đèn Lờ Cá

Modelby NguyenMinhKhoa

Beach Cottages

Modelby NguyenMinhKhoa

Pee pee Pillow

Modelby NguyenMinhKhoa

Dining Chair Carter

Modelby NguyenMinhKhoa

Ghế Bành Nhựa

Modelby NguyenMinhKhoa

Suren Striped Terai Folding Chair

Modelby NguyenMinhKhoa

Bench Colonial

Modelby NguyenMinhKhoa

Indochine Bench 2

Modelby NguyenMinhKhoa

Beige Louis Chairs

Modelby NguyenMinhKhoa

Rian Low Back Chair

Modelby NguyenMinhKhoa

Rope Chair

Modelby NguyenMinhKhoa

Bàn Học Trẻ Em

Modelby NguyenMinhKhoa

Rocking Chair

Modelby NguyenMinhKhoa

Rattan Lamp 2

Modelby NguyenMinhKhoa

Macrame 6

Modelby NguyenMinhKhoa

Flamingo Foat swimming pool

Modelby NguyenMinhKhoa

Hemmingway Hanging Chair

Modelby NguyenMinhKhoa

Indochine Bench

Modelby NguyenMinhKhoa

Handwoven Boline Chair

Modelby NguyenMinhKhoa

Rattan sofa

Modelby NguyenMinhKhoa

Levine Wing Chair

Modelby NguyenMinhKhoa

Rattan Chair 2

Modelby NguyenMinhKhoa

Roost bamboo cloud chandeliers

Modelby NguyenMinhKhoa

Rattan Lamp 1

Modelby NguyenMinhKhoa

Rattan chair 1

Modelby NguyenMinhKhoa

Mad Lounge Chair

Modelby NguyenMinhKhoa

Fabric Pendant Lamp

Modelby NguyenMinhKhoa

Quadrado Sofa

Modelby NguyenMinhKhoa

Girona Outdoor Accent

Modelby NguyenMinhKhoa

Seagrass Lamp

Modelby NguyenMinhKhoa

Patio Dining Armchair

Modelby NguyenMinhKhoa

The Cole Sideboard

Modelby NguyenMinhKhoa

Mẫu 17 Modul Đan Mây Tre

Modelby NguyenMinhKhoa

Mẫu 16 Modul Đan Mây Tre

Modelby NguyenMinhKhoa

Mẫu 15 Modul Đan Mây Tre

Modelby NguyenMinhKhoa

Mẫu 14 Modul Đan Mây Tre

Modelby NguyenMinhKhoa

Mẫu 13 Modul Đan Mây Tre

Modelby NguyenMinhKhoa

Mẫu 12 Modul Đan Mây Tre

Modelby NguyenMinhKhoa

Mẫu 11 Modul Đan Mây Tre

Modelby NguyenMinhKhoa

Mẫu 10 Modul Đan Mây Tre

Modelby NguyenMinhKhoa

Mẫu 9 Modul Đan Mây Tre

Modelby NguyenMinhKhoa

Mẫu 8 Modul Đan Mây Tre

Modelby NguyenMinhKhoa

Mẫu 7 Modul Đan Mây Tre

Modelby NguyenMinhKhoa

Mẫu 6 Modul Đan Mây Tre

Modelby NguyenMinhKhoa

Mẫu 5 Modul Đan Mây Tre

Modelby NguyenMinhKhoa

Mẫu 4 Modul Đan Mây Tre

Modelby NguyenMinhKhoa

Mẫu 3 Modul Đan Mây Tre

Modelby NguyenMinhKhoa

Mẫu 2 Modul Đan Mây Tre

Modelby NguyenMinhKhoa

Mẫu 1 Modul Đan Mây Tre

Modelby NguyenMinhKhoa

“HỌC KHÔNG HỌC THÌ HỌC”

– Nguyễn Minh Khoa –