by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Rattan TV Stand (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference 02:07
2. Modeling 06:56
3. Unwrap 27:31
4. Lighting​ 38:31
5. Material 44:17
Thời lượng 56:32
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận