by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Quixel (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Giới thiệu Quixel 02:00
2. Đăng kí tài khoản EpicGames 07:24
3. Cài đặt Bridge 10:34
4. Ứng Dụng Bridge 15:44
5. Mixer 54:34
6. Resource Collector 01:06:55
Thời lượng 01:10:01
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận