by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Cane Bar Cabinet (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference ​01:16
2. Modeling 07:00
3. Unwrap 01:26:31
4. Lighting​ 01:47:17
5. Material 01:52:25
Thời lượng 02:00:45
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận