by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Indochine Bench 02 (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference ​01:12
2. Modeling 04:10
3. Unwrap 01:48:28
4. Lighting​ 02:03:49
5. Material 02:14:19
Thời lượng 02:22:13
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận