by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Regency Faux Rosewood Curule Bench (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference ​02:09
2. Modeling 09:15
3. Unwrap 55:39
4. Lighting​ 01:14:04
5. Material 01:21:09
Thời lượng 01:35:26
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận