by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Marriott Chair 01 (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference 02:08
2. Modeling 09:31
3. Unwrap 01:28:52
4. Lighting​ 01:46:49​
5. Material 01:55:30
Thời lượng 01:35:26
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận