by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Indochine Sofa (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference ​01:13
2. Modeling 06:31
3. Unwrap 01:04:32
4. Lighting​ 01:26:38
5. Material 01:36:09
Thời lượng 01:45:32
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận