by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling 19Th C English Side Chair (3D Max + Marvelous + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference ​01:25
2. Modeling 09:05
3. Unwrap 01:07:10
4. Lighting​ 01:22:45
5. Material 01:26:29
Thời lượng 01:52:09
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận