KHOÁ HỌC ĐANG KHUYỄN MÃI 12.5%

Marvelous Designer

BY Nguyễn Minh Khoa

_ Sử dụng phần mền Marvelous _ Giáo trình tập trung vào modeling đồ nội thất bàn, ghế, sofa...
KHOÁ HỌC ĐANG KHUYỄN MÃI 9.09%

Phương Pháp Dựng Hình

BY Nguyễn Minh Khoa

_ Dự kiến khai giảng: 26/11 _ Sử dụng phần mền 3D Max & Marvelous _ Giáo trình tập trung…
KHOÁ HỌC ĐANG KHUYỄN MÃI 28.57%

Unwrap Furniture

BY Nguyễn Minh Khoa

Khóa học chuyên đề Unwrap Furniture Sử dụng plugin Unwrap Pro & plugin UV Tool

DANH SÁCH KHOÁ HỌC

Marvelous Designer

Qua Video (Video)

4.000.000vnđ 3.500.000vnđ

Phương Pháp Dựng Hình

ONLINE (Video)

5.500.000vnđ 5.000.000vnđ

Unwrap Furniture

Học qua Video (Video)

700.000vnđ 500.000vnđ