by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Rope Square Ottoman (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference 01:30​
2. Modeling ​03:53
3. Unwrap ​​09:43
4. Lighting​ ​14:42
5. Material 24:06
Thời lượng 40:12
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận