by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Sử Dụng Thư Viện Modul Mây Tre (3D Max)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Download 01:33
2. Sử dụng Panel 04:19
3. Sử dụng Modul 18:51
Thời lượng 37:48
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận