by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Chinoise Console (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference 02:12
2. Modeling 06:24
3. Unwrap 47:26
4. Lighting​ 01:05:30​
5. Material 01:10:04
Thời lượng 01:22:12
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận