by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Dining Chair Blackey (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference ​01:27
2. Modeling 06:09
3. Unwrap 58:52
4. Lighting​ 01:14:21
5. Material 01:21:48
Thời lượng 01:38:54
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận