by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Sofa Mariott 04 (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference ​01:16
2. Modeling 08:06
3. Unwrap 53:54
4. Lighting​ 01:09:03
5. Material 01:14:12
Thời lượng 01:33:07
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận