by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Rattan Bench (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference 01:28
2. Modeling & Unwrap 04:14
3. Lighting​ 01:01:32
4. Material 01:06:18
Thời lượng 01:11:13
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận