by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Rattan Chair (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference ​01:15
2. Modeling 06:54
3. Unwrap 01:03:54
4. Lighting​ ​01:22:06
5. Material 01:32:21
Thời lượng 01:52:09
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận