by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Marriott Armchair 02 (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference 01:08
2. Modeling 11:18
3. Unwrap 01:16:28
4. Lighting​ 01:32:47
5. Material 01:39:29
Thời lượng 1:56:59
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận