by Nguyễn Minh Khoa

Time lapse | Tutorial Modeling Rocking Chair (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference 00:36​
2. Modeling & Unwrap 02:12
3. Lighting 09:49
4. Material 10:31
Thời lượng 00:31:06
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận