by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling KBH Lounge Chair & KHB Sofa (3D Max + Marvelous + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference ​01:39
2. Modeling 06:40
3. Unwrap 01:05:43
4. Lighting​ 01:21:29
5. Material 01:37:26
6. Sửa model 01:59:10
Thời lượng 02:28:00
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận