by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Rattan Stool (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference ​01:09
2. Modeling 04:47
3. Unwrap 33:28
4. Lighting​ 43:05
5. Material 48:46
Thời lượng 1:56:59
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận