by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Mario Bellini Camaleonda Modular Sofa (3D Max + Marvelous + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference 01:21
2. Modeling Avatar (3DMax) 06:01
2. Modeling Bọc vải (Marvelous) 29:50
3. Unwrap 01:36:46
4. Lighting​ 01:49:39
5. Material 01:53:51
Thời lượng 02:08:48
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận