by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Loftlampen Time (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Photoshop ​01:17​
2 & 3. Modeling & Unwrap ​06:44
4 Lighting ​47:27
5. Material ​52:32
Thời lượng 58:35
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận