by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Pierre Jeanneret Bench (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference 01:24
2. Modeling 05:28
3. Unwrap 20:35
4. Lighting​ 26:47
5. Material 32:10
Thời lượng 41:46
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận