by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Rattan Lamp (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference ​01:16
2. Modeling 04:07
3. Unwrap 54:17
4. Lighting​ 01:02:21
5. Material 01:06:41
Thời lượng 01:11:04
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận