by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Sideboard (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference 01:14
2. Modeling 04:27
3. Unwrap 25:58
4. Lighting​ 35:25
5. Material 46:14
Thời lượng 54:19
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận