by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Marvelous Căn Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Download & Cài đặt Marvelous ​01:35
2. Set up Marvelous 06:24
3. Bài 1: Vẽ Gối 01 12:11
4. Bài 1: Vẽ Gối 02 34:04​
5. Bài 1: Vẽ Gối 03 01:06:18
6. Bài 1: Vẽ Gối 04 01:14:24​
7. Bài 1: Vẽ Gối 05 01:24:00
8. Bài 1: Vẽ Gối 06 01:40:33
Thời lượng 01:54:30
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận