by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Dining Table Holiday (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference 01:16
2. Modeling 04:42
3. Unwrap 33:40
4. Lighting​ 52:09
5. Material 01:00:58
Thời lượng 01:13:30
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận