by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Sofa Mariott (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference ​01:25
2. Modeling 09:14
3. Unwrap 01:00:06
4. Lighting​ 01:47:37
5. Material 01:54:21
6. Tách Model 02:20:22
Thời lượng 01:12:00
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận