by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Rattan Shelf (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference ​01:12
2. Modeling 03:51
3. Unwrap 34:37
4. Lighting​ 52:56
5. Material 59:44
Thời lượng 01:12:00
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận