by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Rattan Jellyfish Lamp (3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Reference ​01:11
2. Modeling 03:11
3. Unwrap 40:23
4. Lighting​ 46:58
5. Material 56:21
Thời lượng 02:28:00
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận