by Nguyễn Minh Khoa

Full version | Tutorial Modeling Canadian Smocking (Marvelous + 3D Max + Vray)

CHI TIẾT TUTORIAL

1. Overview ​01:56
2. Modeling 04:36
3. Unwrap 23:33
4. Lighting​ 27:05
5. Material 30:49
Thời lượng 39:35
Độ khó

MÔ TẢ

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

Chưa có bình luận