VIẾT BÌNH LUẬN

ko co chi em nạ hehe ^^

Nguyễn Minh Khoa - 07/06/21

CHỌN MỨC SAO

VIẾT BÌNH LUẬN

cảm ơn anh ạ

Bùi Quỳnh - 07/06/21

Modelby NguyenMinhKhoa

Indochine Bench 2

CHI TIẾT MODEL

Version 3D Max: 2018
Render: Vray + Corona
Size: 26.6 MB
Color:

MÔ TẢ

TAG

Bench, Indochine, rattan, sofa,